Home > Innovatie > Van harte uitgedaagd!

Van harte uitgedaagd!

De werkwijze

De programmacoördinator ontvangt en zoekt samen met gebieds- en omgevingspartijen actief naar  vragen en ideeën die de rol van de grondgebonden melkveehouder als beheerder van het landschap versterken. Er wordt gevraagd en ongevraagd advies van de betrokken maatschappelijke (stad en land) organisaties ontvangen.  Na toetsing aan de uitgangspunten (zie hieronder) en met eventueel extern advies wordt besloten welke vragen en ideeën opgepakt worden en worden met betrokken partijen/mensen acties geformuleerd die nodig zijn om tot uitvoering te komen. 

Wat biedt het innovatieprogramma?

Soms is een haalbaarheidsstudie gewenst, in andere gevallen is een pilot mogelijk de volgende stap. In de meeste gevallen zal na positieve toetsing worden verzocht een voorstel in te dienen en op basis daarvan wordt besloten een opdracht of subsidie te verlenen.  

De uitgangspunten; waaraan moet voldaan worden?

Een Een voorwaardeWe dagen u van harte uit uw plan of idee samen te werken met boeren en landschap in Midden-Delfland kenbaar te maken. Onderstaande 3 uitgangspunten zijn, naast het aansluiten bij minimaal 1 van de 3 innovatiethema’s, bij die samenwerking voor van belang:
 

  • Er zijn meer dan 2 grondgebonden veehouders uit Midden-Delfland bij het plan betrokken.
  • Het plan/idee draagt bij aan het versterken van de boerenbedrijfsvoering en duurzaam beheer van het agrarisch cultuurlandschap Midden-Delfland.
  • Het plan/idee (de organisatie en financiering) staat - na een eventuele opstart ondersteuning - op eigen benen.

We kijken in overleg met de inbrenger van het idee of plan of deze gekoppeld kan worden aan andere/bestaande initiatieven. Het geheel wordt hierdoor nog sterker. Vanuit het innovatieprogramma 'Kringloopboeren Midden-Delfland' denken we mee, kunnen we een financiële 'opstart' bijdrage in de vorm van een subsidie of opdracht geven en stellen we ons netwerk beschikbaar.