Home > Innovatie > Toetsing van idee & plan

Toetsing van idee & plan

De uitgangspunten; waaraan moet voldaan worden?

Een Een voorwaardeWe dagen u van harte uit uw plan of idee samen te werken met boeren en landschap in Midden-Delfland kenbaar te maken. Onderstaande 3 uitgangspunten zijn, naast het aansluiten bij minimaal 1 van de 3 innovatiethema’s, bij die samenwerking voor van belang:
 

  • Er zijn meer dan 2 grondgebonden veehouders uit Midden-Delfland bij het plan betrokken.
  • Het plan/idee draagt bij aan het versterken van de boerenbedrijfsvoering en duurzaam beheer van het agrarisch cultuurlandschap Midden-Delfland.
  • Het plan/idee (de organisatie en financiering) staat - na een eventuele opstart ondersteuning - op eigen benen.

We kijken in overleg met de inbrenger van het idee of plan of deze gekoppeld kan worden aan andere/bestaande initiatieven. Het geheel wordt hierdoor nog sterker. Vanuit het innovatieprogramma 'Kringloopboeren Midden-Delfland' denken we mee, kunnen we een financiële 'opstart' bijdrage in de vorm van een subsidie of opdracht geven en stellen we ons netwerk beschikbaar.