Home > Programma

Programma

Studie- en innovatieprogramma 'Kringloopboeren Midden-Delfland'

Ondernemers, overheden en burgers geven samen vorm aan het studie- en innovatieprogramma 'Kringloopboeren Midden-Delfland'. In dit programma werken de melkveehouders met en voor de omliggende steden aan een veilig, aantrekkelijk,‘eetbaar’ en open agrarisch cultuurlandschap. Het weerbaar maken van eigen bedrijf en ondernemerschap versterkt de bedrijfskracht; het realiseren van een wederkerige relatie tussen stad en land versterkt de gebiedskracht. De bedrijfskracht krijgt vooral vorm in de studiegroepen. In het Innovatieprogramma staat het versterken van de gebiedskracht centraal. Beide onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Achtergrond

Het programma 'Kringloopboeren Midden-Delfland' is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het IODS kwaliteitsproject 'Pilot groen ondernemen' en de inzet van participerende gebiedsor­ganisaties en melkveehouders. Het programma wordt actief begeleid door de gemeente Midden-Delfland. De melkveehouders legden samen het fundament onder het programma 'Kringlooplandbouw'. Op dit fundament worden strategie en activiteiten nu verder opgebouwd. 

Het fundament

Kringlooplandbouw vormt de basis onder het programma Kringloopboeren Midden-Delfland. De uitvoering van het programma rust op twee pijlers:

  1. Het versterken van de bedrijfskracht van de deelnemende ondernemers
  2. Het versterken van de gebiedskracht binnen Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het programma is volop in beweging. De verschillende partners zetten met elkaar stappen om in ontwikkeling te komen. Alles is gericht op het met elkaar realiseren van de duurzame ontwikkeling van het landschap in Midden-Delfland. Aan de basis staan vitale melkveebedrijven die het landschap nu en in de toekomst beheren.