Home > Deelnemers > Maatschap van Mill-Vieveen

Maatschap van Mill-Vieveen

Kees

'Het verenigen van veehouders met gemeenschappelijke missie is de uitdaging'

Dit is Kees van Mil van de maatschap melkveehouderij aan de Zouteveenseweg in Schipluiden.

Het bedrijf

De maatschap hield in 2011 77 koeien van het ras Holstein Frisian, Fleckvieh, Montbeliarde, Maas Rijn IJssel en kruisingen. Daarnaast werden er 40 stuks jongvee aangehouden. Er wordt geboerd op zowel klei- als veengrond.

Historie

Sinds ongeveer 1880 woont op deze plek de familie Van Mil. Nu boert hier de vierde generatie Van Mil en nog steeds als melkveebedrijf. Op een oude landmeterskaart van 1631 staat op deze plek al een boerderij. Nadat de oude boerderij in 1932 afbrandde, werd op dezelfde plaats in 1933 de huidige boerderij gebouwd.

De kringloop

Over de kringlopen binnen het bedrijf zijn gegevens bekend. Kees bekijkt keer op keer hoe cijfers en praktijk inzicht geven, waardoor hij waar dat past kan (bij)sturen.

Bijzonderheden

De maatschap heeft een overeenkomst met een natuurvereniging om het land te beheren op een weidevogelvriendelijke manier. Voor het maaien worden de nesten gemarkeerd. Kees vraagt zich af of er ruimte is voor enerzijds de aanpak van de Agrarische Natuurvereniging en anderzijds de insteek op schaalvergroting. Of zijn beide naast elkaar mogelijk? Het verenigen van veehouders die een gemeenschappelijke missie delen, ziet hij als een uitdaging.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

  • Oppervlakte bedrijf : 42 hectare (waarvan 10 ha in Zwartewaal)
  • Grondsoort : 50%klei, 50%veen
  • Aantal melkkoeien:  77 stuks
  • Hoeveelheid jongvee:  40 stuks
  • Oppervlakte maïs: 3 hectare
  • Soorten gras in de wei: voornamelijk Engels raaigras
  • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
  • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging: ja
  • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011) treft u hier aan.
  • De biodiversiteit op mijn bedrijf is hier in kaart gebracht (2012)

 boerderij van de maatschap Van Mil