Home > Programma > Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een bedrijfsvoering afgestemd op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en geproduceerde hulpbronnen en voorraden, zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof en energie. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van externe input zoals krachtvoer in kunstmest. Er is respect voor natuurlijke systemen en de kringloop richt zich op realisatie van een inkomen over langere termijn (bron: Van top-down naar bodem-up, CLM, 2009).

Andere essenties van de kringlooplandbouw zijn:

  • een samenhangende systeembenadering in plaats van een eenzijdige benadering;
  • afstand nemen van de ratrace tegen de beperking door te kiezen voor een doelgerichte benadering van duurzame landbouw in haar omgeving;
  • een lange termijnvisie waarbij continuïteit vóór rendement gaat;
  • geduld in de bedrijfsvoering ('slow farming'), de natuur de tijd geven;
  • economies of scope in plaats van economies of scale;
  • behoud van bodemvariatie door gebalanceerde voeding (en dus bemesting) en gebruik;
  • een meerzijdige kennisbasis: wetenschap, ervaring, intuïtie, overigens in wisselende samenstelling.