Home > Deelnemers > Jeroen van der Kooij

Jeroen van der Kooij

Jeroen 

'Een authentiek ras aan een hightech robot klinkt controversieel, maar het werkt'
  

Dit is Jeroen van der Kooij van de biologische melkveehouderij Rust-Hoff aan de Broekpolderweg in Maasland.

Het bedrijf

Op het bedrijf lopen 67 koeien van de rassen Blaarkop en Brown Swiss. Deze komen voort uit de van oorsprong volledig Holstein Frisian veestapel. Daarnaast waren er 55 stuks jongvee in 2011. In dat jaar is ongeveer 408.848 kg melk geleverd. De landerijen liggen op veengrond.

De kringloop

De biologische manier van boeren, is gebaseerd op kringlopen. Tien jaar geleden is geprobeerd de specifieke veengrassen te vervangen door hoogproductief gras. Dat is niet gelukt, de oorspronkelijke begroeiing kwam terug.

Bijzonderheden

Het bedrijf beheert ook een stuk grond van Natuurmonumenten. Op een groot deel van het land wordt het maaien uitgesteld voor het broeden van de weidevogels. Hele percelen gras worden met rust gelaten tot de jonge vogels zichzelf kunnen redden. Nesten en broedresultaten worden geregistreerd. Ook is de polder ganzenfoerageergebied in de winter, wat in het voorjaar ervoor zorgt dat het gras voor de koeien later gaat groeien. De koeien van de authentieke rassen worden met een melkrobot gemolken. Jeroen: ‘Dat lijkt misschien gek, maar het werkt. De polder leent zich ook bij uitstek voor natuurboeren. Als de grond en de grasgroei het toelaten worden de koeien beweid. Daarbij is het essentieel dat de boeren een vergoeding krijgen voor het werk dat ze leveren.’ Hij vindt ook dat Midden-Delfland zich moet onderscheiden met specifieke, streekeigen producten.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

 • Oppervlakte bedrijf 71 hectare, waarvan 42 ha van Natuurmonumenten
 • Grondsoort: veen
 • Aantal melkkoeien: 67 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 4,0 jaar
 • Hoeveelheid jongvee: 55 stuks
 • Ras van de koeien: Blaarkop, Brown Swiss en Holstein-Friesian
 • Soorten gras in de wei: specifieke veengrassen
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Natuurgericht beheer van slootkanten: ja  
 • Dit is mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011)
 • De biodiversiteit op mijn bedrijf is zo in beeld gebracht
 • Hier vindt u mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011)
 • Dit is mijn biodiversiteitsmeetlat (2012)

boerderij van de familie Van der Kooij