Home > Innovatie

Innovatie

Midden-Delfland is een dynamisch gebied dat zich als groene long in metropoolregio Rotterdam Den Haag bevindt. Individuele boeren, samenwerkende ondernemers, burgers en andere belanghebbenden in en om Midden-Delfland hebben talrijke ideeën die aanleiding kunnen zijn voor nieuwe samenwerking met de grondgebonden (melk)veehouderij. Werken aan een open en vitaal landschap en de uitgangpunten van de kringlooplandbouw staan centraal bij het initiëren van de vernieuwing.

De innovatiethema’s

Vernieuwingsprojecten richten zich op het benutten van collectieve kansen.

Drie samenhangende innovatiethema’s worden in het programma Kringloopboeren Midden-Delfland verder uitgewerkt: 

  • alternatieve financieringssystemen: Wie betaalt het geliefde landschap, de voortuin van de stad waar het goed toeven is? Welke verbindingen kunnen we samen leggen om ervoor te zorgen dat de boer het landschap passend bij omgeving en maatschappelijke wensen nu en in de toekomst kan blijven beheren?
  • nieuwe samenwerkingsverbanden: Waar en hoe kun je elkaar versterken? Hoe geef je een wederkerige samenwerking vorm tussen bijvoorbeeld (melk)veebedrijven of bedrijf en burger/consument of  tussen overheid en bedrijf.
  • regionale verwerking en afzet melk:  Een deel van de melkproductie zelf te verwerken en af te zetten in de regio. Dat  gaat niet vanzelf, je hebt elkaar nodig. Van afstemming met Royal FrieslandCampina tot het ontwikkelen van verpakking, het vinden van klanten, doen van de administratie, leren van het productieproces, voorraadbeheer enz. enz.
  • Korte Ketens: boeren werken samen met de omliggende gemeenten de mogelijkheden verkennen om hun producten in de grote stad af te zetten
  • Onderwaterdrainage: een andere manier van draineren waarmee bodemdaling wordt afgeremd en het land eerder in het voorjaar toegankelijk is.