Home > Programma > Focus op Dierwelzijn

Focus op Dierwelzijn

Koe in de wei! Dat willen we zien en dat vindt de koe prettig. In Midden-Delfland is de koe in de wei ook nog eens gezichtsbepalend voor het typische polderlandschap. Dierwelzijn gaat echter over meer dan de koe in de wei. De koe maakt in de kringlooplandbouw integraal onderdeel uit van de hele bedrijfsvoering. Om zo integraal mogelijk aandacht te geven aan dierwelzijn, is de koe-score ontwikkeld (zie afbeelding). Dat is enerzijds een onafhankelijk meetinstrument en anderzijds een managementinstrument voor de melkveehouder. Een getrainde dierenarts neemt samen met de veehouder de koe-score op. Dierenarts en veehouders zijn partners in preventie van dierziekten. Preventie zonder - met zo min mogelijk- medicijngebruik. De resultaten van de individuele koe-scores worden zowel individueel als in de studiegroep besproken zodat boeren van elkaar leren.
 


Wageningen UR heeft het handboek Koekompas geschreven.