Home > Programma > Focus op Biodiversiteit

Focus op Biodiversiteit

Via de biodiversiteitsmeetlat, ontwikkeld door het CLM, maken de deelnemers biodiversiteit op hun bedrijf zichtbaar. Op basis van zes bouwstenen bepaalt de meetlat de score. Daarbij wordt gekeken naar het aanwezige vee en de gewassen, de teeltmaatregelen, de mate waarin rekening wordt gehouden met de aanwezigheid en ontwikkeling van flora en fauna en de aanwezigheid en het onderhoud van niet-productieve landschapselementen. Met name de aanwezigheid van weidevogels krijgt in het programma veel aandacht. Deze film geeft een mooi overzicht in de waarde van de biodiversiteitsmeetlat.