Home > Deelnemers > Familie Van Woerden

Familie Van Woerden

Jan Pieter 

'Is het mogelijk een gelijkblijvende grasgroei te realiseren met minder kunstmest?'

Dit is Jan Pieter van Woerden, melkveehouder in ‘t Woudt te Schipluiden.

Het bedrijf

Jan Pieter melkt 50 koeien van het ras Holstein Frisian en enkele kruisingen tussen Montbeliarde en Zweeds roodbont. Daarnaast houdt hij elk jaar ongeveer 12 stuks jongvee aan. Jaarlijks wordt ongeveer 450.000 kg melk geproduceerd. Deze melk wordt geleverd aan FrieslandCampina. Bij het bedrijf hoort ruim 30 hectare cultuurgrond. 27 hectare is grasland, 5 hectare is maisland. De grondsoort is klei.

De kringloop

Jan Pieter heeft zich gericht op optimaal graslandbeheer en heeft nu als uitdaging om met minder kunstmest een gelijkblijvende grasgroei te realiseren. 

Bijzonderheden

De koeien worden gemiddeld 3 keer per dag gemolken door een melkrobot. Zodra het mogelijk is gaan de koeien op de dag naar buiten om vers gras te vreten. De koeien hebben een grote vrijheid om te vreten, te liggen, te weiden, te melken wanneer ze dit zelf willen.

Op het bedrijf is aandacht voor duurzaamheid door de hele bedrijfsvoering heen. Nesten van weidevogels worden gemarkeerd.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

 • Oppervlakte bedrijf:33 hectare
 • Grondsoort: klei: 4 ha veen 
 • Aantal melkkoeien: 50 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 4,1 jaar
 • Hoeveelheid jongvee: 20 stuks
 • Ras van de koeien: Holstein Frisian en kruisingen Montbeliarde x Zweeds roodbont
 • Gemiddelde melkgift per koe: 8.693 kg
 • Soorten gras in de wei: voornamelijk Engels raaigras
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging: nee
 • Dit is mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011)
 • De biodiversiteit  (2012) op mijn bedrijf is hier in beeld gebracht!

boerderij van de familie van Woerden