Home > Deelnemers > Familie Van Paassen

Familie Van Paassen

Nico en Ria

'Kringlooplandbouw voegt binnen de biologische bedrijfsvoering extra's toe' 

Het bedrijf

Op de Woudhoeve lopen 36 koeien en 13 stuks jongvee (cijfers van 2010) van het ras Blaarkop. Blaarkoppen zijn een sterk ras. Het bijzondere is, dat de koeien op de Woudhoeve hun hoorns nog hebben.

De kringloop

Als biologische melkveehouders vinden Nico en Ria het ook belangrijk om aan kringlooplandbouw te doen. Cijfers zijn daarbij ondergeschikt. Alleen door kijken, voelen, ruiken en luisteren voel je hoe het echt zit. Cijfers kunnen helpen en zijn daarom niet onbelangrijk.

Bijzonderheden

Op het biologische bedrijf wordt nauwelijks of geen antibiotica gebruikt. Zou het mogelijk zijn antibioticavrije melk te gaan verkopen? In de Verenigde Staten is dat een groot succes. Nico en Ria zijn zowel boer als natuurbeheerder. Ze doen aan vogelbescherming op hun weilanden. Ook ontvangen ze regelmatig bezoekers op hun bedrijf voor excursies. 

Bedrijfskenmerken (2010)

  • Oppervlakte bedrijf: 28 hectare
  • Aantal melkkoeien: 36 stuks
  • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 4,1 jaar
  • Hoeveelheid jongvee: 13 stuks
  • Koeienras(sen): Blaarkop
  • Soorten gras in de wei: divers
  • Aandacht voor broedende weidevogels: ja

 boerderij van de familie Van Paassen