Home > Deelnemers > Familie Van der Ende

Familie Van der Ende

Kees

'Rantsoen verder uitbalanceren en stikstof- en fosfaatefficiƫntie verbeteren'

Dit is Kees van de Ende van melkveehouderij aan de Abtswoude in Schipluiden.

Het bedrijf

De melkveehouderij bestaat uit 82 koeien van de rassen Holstein Frisian en Maas Rijn IJssel. Het is een mengeling van zwart- en roodbonte koeien. De kudde was in 2011 goed voor ruim 600.000 kg melk. Ook worden 65 stuks jongvee op het bedrijf gehouden. Het land bestaat voornamelijk uit veengrond.

De kringloop

Kees heeft de afgelopen jaren wat extra grond aangekocht. Daardoor is nu voldoende ruwvoer beschikbaar. Lastig is alleen de natte veengrond die niet ideaal is voor de voederproductie. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel krachtvoer en bijproducten moesten worden aangekocht.

Bijzonderheden

Het melken wordt gedaan door een robot. Kees heeft een overeenkomst met een natuurvereniging om zijn land te beheren op een weidevogelvriendelijke manier. De vogelnesten worden gemarkeerd en ontzien. In de toekomst wil hij het bedrijf uitbreiden, het rantsoen van de koeien verder uitbalanceren en de stikstof- en fosfaatefficiƫntie verbeteren.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

 • Oppervlakte bedrijf: 48 hectare
 • Grondsoort veen, incidenteel: klei
 • Aantal melkkoeien: 82 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 3,1 jaar
 • Hoeveelheid jongvee: 65 stuks
 • Ras van de koeien: Holstein Frisian en MRIJ
 • Soorten gras in de wei: gevarieerd naast Engels raaigras
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Natuurgericht beheer van slootkanten: ja
 • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging: ja, voor 48 hectare
 • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011) vindt u hier
 • Mijn biodiversiteitsmeetlat staat hier

boerderij van de familie Van der Ende