Home > Deelnemers > Familie Snijders

Familie Snijders

Jan Piet en Teun 

'De fine-tuning gaat met de handen en niet met de computer'

Dit zijn Jan Piet en Teun Snijders, eigenaren van een melkveehouderij in Schipluiden.

Het bedrijf

Het bedrijf Snijders is gelegen in de Dorppolder op kleigrond. Er lopen 25 stuks melkkoeien van de rassen Holstein Frisian en kruisingen met MRIJ, Blaarkoppen en Montbéliarde. Daarnaast houden zij elk jaar ongeveer 8 stuks jongvee aan. Op jaarbasis levert het bedrijf 215.000 kg melk af.

De kringloop

Jan Piet en Teun zorgen er altijd voor dat het voer voor de melkkoeien voldoende structuur heeft. Dat is af te lezen aan de ligtijd en herkauwtijd van de koeien. Ze lopen als het mogelijk is buiten en zijn rustig en herkauwen goed; dat is goed voor de benutting van het voer.

Bijzonderheden

Bij het maaien van gras wordt op een groot deel van het land rekening gehouden met de weidevogels. Het maaien wordt uitgesteld, de nesten worden gemarkeerd en het aantal nesten en de broedresultaten worden bijgehouden.

Naast hun extensieve melkveebedrijf hebben Jan Piet en Teun een fouragehandel (hooi en stro) en een loonbedrijf (verhuur van machine en bestuurder voor werk bij andere bedrijven).

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

 • Oppervlakte bedrijf: 18 hectare
 • Grondsoort: klei
 • Aantal melkkoeien: 25 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 4.2 jaar
 • Hoeveelheid jongvee: 15 stuks
 • Ras van de koeien: Holstein Frisian, MRIJ en MontbĂ©liarde kruisingen
 • Grassoorten in de wei: divers
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Natuurgericht beheer van slootkanten: ja 
 • Dit is mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011)
 • De biodiversiteit op mijn bedrijf is hier in beeld gebracht (2012)

boerderij van de familie Snijders