Home > Deelnemers > Familie Simon vd Kooij

Familie Simon vd Kooij

Simon en Astrid 

'Zoeken naar een efficiëntere bedrijfsvoering met het KIS (keep it simple) principe'

Dit is de melkveehouderij van familie Van der Kooij aan de Oostgaag in Maasland.

Het bedrijf

Simon en Astrid houden 77 koeien van de rassen Holstein Frisian en Maas Rijn IJssel. Daarnaast liepen er in 2011 34 stuks jongvee op het bedrijf. Dit is relatief weinig. Daarom worden er soms koeien aangekocht. Over het jaar 2011 is ongeveer 619.000 kg melk geleverd.

De kringloop

Het loont om voor een eigen product te gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van op het bedrijf aanwezige mogelijkheden.

Bijzonderheden

Het bedrijf doet mee aan het puntensysteem van het Groenfonds en heeft een overeenkomst met een agrarische natuurvereniging Vockestaert. Niet alle percelen worden tegelijk gemaaid. Dan is er altijd wel ergens een ongestoord plekje voor de weidevogels. Naast het bedrijf heeft Simon ook nog een baan buiten het bedrijf. Via het educatieprogramma  ‘Stilte naast de stad’  van Vockestaert worden per jaar ongeveer 13 schoolklassen uit omliggende steden ontvangen. Deze klassen krijgen een  leuke en leerzame ochtend op de boerderij. Voor de toekomst gaat het bedrijf toewerken naar een efficiëntere bedrijfsvoering, onder andere door het Keep it Simple (KIS) principe te hanteren.

Bedrijfskenmerken (2011/2012) 

 • Oppervlakte bedrijf: 40 hectare
 • Grondsoort: klei
 • Aantal melkkoeien: 77 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 5,1 jaar
 • Hoeveelheid jongvee: 34 stuks
 • Koeienras(sen): Holstein Frisian (roodbont) en MRIJ (1 raszuiver)
 • Soorten gras in de wei: variatie naast Engels raaigras
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging: ja 
 • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011) staat hier
 • Dit is mijn biodiversiteitsmeetlat 2012

boerderij van de familie Van der Kooij