Home > Deelnemers > Familie Rodenburg

Familie Rodenburg

Aad en Joke

'De draagkracht van de bodem niet te overschrijden'

Dit is Aad Rodenburg, eigenaar van Hoeve Vrijlust aan de Woudweg in Schiedam. De hoeve is gebouwd in 1650. Het is het enige Rijksmonument in Midden-Delfland waar nog een melkveehouderij in zit. In 2011 heeft hij wel de oude grupstal vervangen voor een nieuwe ligboxenstal.

Het bedrijf

Het bedrijf is gelegen in het veenweidegebied en omvat 30 hectare bijna geheel bestaand uit blijvend grasland met sloten. Hij heeft 43 koeien van het ras Holstein Frisian in productie en 32 stuks jongvee. Elk jaar levert hij ongeveer 330.000 kg melk. Als het weer het toelaat, lopen de koeien dag en nacht in de wei.

De kringloop

Aad vindt het nuttig over de kringloop op het bedrijf na te denken. Daardoor is met minder krachtvoer de melkproductie zelfs omhoog gegaan. Door de draagkracht van de veenbodem te respecteren, blijft de kwaliteit van het gras goed.

Bijzonderheden

Naast het produceren van melk is Aad druk in de weer met het fokken van rood bonte koeien. Als het weer het toelaat zijn de koeien dag en nacht buiten. Om de weidevogels te beschermen, registreert hij nesten en broedresultaten en zorgt hij ervoor dat er brede ongemaaide stroken in het gras aanwezig zijn. Daar kunnen de (jonge) vogels zich verschuilen. Ook komen er regelmatig scholen op bezoek om meer te weten te komen en over het leven op de boerderij.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

  • Oppervlakte bedrijf: 30,3 hectare
  • Grondsoort: veen
  • Aantal melkkoeien: 43 stuks
  • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 4,1 jaar
  • Aantal jongvee: 32 stuks
  • Ras van de koeien: HF (rood bont)
  • Grassoorten in de wei: divers
  • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
  • Beheer van slootkanten: natuurlijk
  • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2012) treft u hier aan.

boerderij van de familie Rodenburg