Home > Deelnemers > Familie Dijkshoorn

Familie Dijkshoorn

Henk en Jolanda 

'Innovatief boer zijn, efficiënt werken, welzijn van koe en met wensen van consument hoog in het vaandel.   

Dit  zijn Henk en Jolanda Dijkshoorn van de melkveehouderij aan de Woudseweg in Schipluiden.

Het bedrijf

In 2011 werden op het bedrijf 104 koeien gemolken. Met elkaar waren die goed voor ongeveer 900.000 kg melk. Daarnaast liepen er 69 stuks jongvee, die gaan in de toekomst de melk produceren.

De kringloop

Mest van de koeien wordt uitgereden over de wei en het maïsveld. Voedingstoffen uit de mest worden zodoende weer gebruikt voor de groei van het voer voor de koeien: dat is de kringloop.

Bijzonderheden

De koeien verblijven in een vrijloopstal, dit is een ligboxenstal waar de koeien de vrije keuze hebben om binnen of buiten te verblijven. Ook hebben de koeien grond in de ligboxen om zoveel mogelijk de natuurlijke omgeving na te bootsen. De roostervloer wordt met een mestrobot schoon gehouden, ook kunnen de koeien zich laten borstelen. Het grootste deel van het land wordt gebruikt voor zomerstal voedering om de hoogste opbrengst en kwaliteit te behalen en de minste verliezen. Om de mest optimaal te benutten en de emissie te verminderen wordt er veel water aan de mest toegevoegd voordat het wordt uitgereden.

Het landwerk wordt bijna geheel met eigen machines uitgevoerd. Voor een deel van de machines, vooral in de maisteelt, is er een succesvol samenwerkingsverband met de buren.

Een deel van het land kan dienen als waterberging. In noodsituaties wordt het land onder water gezet om elders wateroverlast te voorkomen.

De familie Dijkshoorn doet ook aan weidevogelbeheer. Nesten worden gemarkeerd. Ook het aantal nesten en de broedresultaten worden bijgehouden. De combinatie met zomerstalvoeren werkt erg goed, omdat er heel veel groeitrappen gecreëerd worden. Dat betekent altijd kaal land voor voedsel en lang gras voor beschutting.

Daarnaast wordt het bedrijf regelmatig bezocht door klassen van de basisschool. Henk en Jolanda vinden het belangrijk om het goede imago van de melkveehouderij te behouden. Het bedrijf heeft dan ook een website: www.henkdijkshoorn.nl

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

  • Oppervlakte bedrijf:53,7 hectare
  • Grondsoort: klei
  • Aantal melkkoeien:104 stuks
  • Gemiddelde leeftijd van de koeien:4,8 jaar
  • Hoeveelheid jongvee: 69 stuks
  • Ras van de koeien: Holstein Frisian
  • Oppervlakte mais: 7,2 hectare
  • Aandacht voor broedende weidevogels: ja, op 53 hectare
  • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011) treft u hier aan.

boerderij van de familie Dijkshoorn