Home > Deelnemers > Fam. Peter Zeeuw

Fam. Peter Zeeuw

Peter

‘Weidegang is belangrijk voor het ouder worden van dieren’

Dit is Peter Zeeuw van de maatschap Staalduijnen-Zeeuw op Hoeve Mary aan de Westgaag in Maasland.

Het bedrijf

Het bedrijf is 39 hectare groot. In 2011 werden er 79 melkkoeien en 21 stuks jongvee van het ras Holstein Frisian gehouden. De afgeleverde hoeveelheid melk was ongeveer 650.000 kg in 2011. Het land rond Hoeve Mary bestaat uit kleigrond.

De kringloop

Peter vindt de benutting van stikstof erg goed, maar op fosfaat niveau is nog wel wat winst te behalen.

Bijzonderheden

Vergeleken met andere collega’s is de veestapel op Hoeve Mary ouder en beter opgebouwd. Er bestaat een mooie mix tussen oud en jong vee. Peter vindt zelf de rol van weidegang erg belangrijk bij het ouder worden van de dieren. Voor het beheer van zowel weidevogels als slootkanten is een overeenkomst afgesloten met de agrarische natuurvereniging. In het voorjaar worden nesten van weidevogels gemarkeerd. Stroken gras worden niet gemaaid om de weidevogels een veilig heenkomen te bieden.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

  • Oppervlakte bedrijf:  39 hectare
  • Grondsoort: klei
  • Aantal melkkoeien: 79 stuks
  • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 4,1 jaar
  • Hoeveelheid jongvee: 21 stuks
  • Koeienras(sen): Holstein Frisian
  • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
  • Natuurgericht beheer van slootkanten: ja
  • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging: ja, voor 25 hectare
  • Dit is mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011)

 boerderij van de familie Zeeuw