Home > Deelnemers > Fam. John van Winden

Fam. John van Winden

John en Nelly

'Onze missie: het leveren van een (h)eerlijk product'

 Dit zijn John en Nelly van Winden van melkveehouderij en zuivelboerderij van Winden aan de Gaagweg in Schipluiden. Het is de enige ambachtelijke kaasmakerij in Midden-Delfland.

Het bedrijf

Op het bedrijf werden in 2011 gemiddeld 66 koeien gehouden van de rassen Holstein Frisian en Montbeliarde kruisingen. Die produceerden in totaal zo’n 466.000 kg melk. Bijna de helft daarvan is op het bedrijf zelf verwerkt. Daarnaast werden zo’n 30 stuks jongvee aangehouden. Rond de boerderij liggen voornamelijk kleigronden.

De kringloop

Uit de gegevens over de kringloop valt veel te leren. Zo wordt op voerkosten bespaard en tegelijkertijd het milieu ontzien. Bijvoorbeeld door het bijvoeren van droge pulp dat minder fosfaat bevat en het beter benutten van de mest van eigen vee.

Bijzonderheden

Het melkveebedrijf wordt gecombineerd met de bereiding van kaas, boerenyoghurt, roomboter, kwark en vlees van eigen boerderij. De producten worden verkocht in de eigen boerderijwinkel. De familie Van Winden doet aan weidevogelbeheer op een groot deel van het land. Nesten worden gemarkeerd, het maaien uitgesteld en broedresultaten geregistreerd.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

 • Oppervlakte bedrijf:  20 hectare
 • Grondsoort vnl.: klei
 • Aantal melkkoeien: 66 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 4,1 jaar
 • Hoeveelheid jongvee: 29 stuks
 • Koeienras(sen): Holstein Frisian gekruist met Montbeliarde
 • Soorten gras in de wei: divers naast Engels raaigras
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Natuurgericht beheer van slootkanten: ja
 • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging: ja  
 • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011) is hier weergegeven

boerderij van de familie Van Winden