Home > Deelnemers > Fam. Jaap Jan & Collin Zeeuw

Fam. Jaap Jan & Collin Zeeuw

Jaap Jan en Collin

Eenvoud loont!

Dit zijn Jaap Jan Zeeuw, zijn zoon Collin en hun melkveehouderij in Schipluiden. Drie jaar geleden heeft Jaap Jan de oude grupstal vervangen voor een ligboxenstal. Gelijktijdig is hij overgestapt op een melkrobot.

Het bedrijf

Op het bedrijf staan 65 melkkoeien van het roodbonte Holstein ras. Daarnaast waren er in 2011 21 stuks jongvee. In dat jaar werd ongeveer kleine 5 ton melk geleverd.

De kringloop

Volgend Jaap Jan is het nuttig om mee te doen aan de studiegroepen over de kringloopaanpak. Hij krijgt daardoor een duidelijk beeld van het niveau van de mineralen in de kringloop. Zo kun je leren waar je kunt ingrijpen om eventueel verbeteringen te bewerkstelligen.

Bijzonderheden

De koeien moesten in het begin wennen aan de nieuwe ligboxenstal en de melkrobot. De melkkoeien worden op de huiskavel van 7 hectare geweid en ze kunnen zelf kiezen of naar buiten gaan of binnen blijven. Het grasland dat bij de boerderij hoort, wordt weidevogelvriendelijk beheerd. De ondersteuning vanuit de gemeente wordt gewaardeerd. Voor de toekomst hanteert Jaap Jan het KIS principe (Keep It Simple) en heeft dus niet als doel om te groeien. Het streven is de kwaliteit van het gras verder te verbeteren en de robot optimaal in te zetten.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

  • Oppervlakte bedrijf: 33 hectare
  • Grondsoort: klei/ klei op veen
  • Aantal melkkoeien: 65 stuks
  • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 5 jaar
  • Hoeveelheid jongvee: 21 stuks
  • Ras van de koeien: Holstein (rood bont)
  • Gemiddelde melkgift per koe: 7.621 kg
  • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
  • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging ja, voor 28 hectare 
  • Dit is mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011)

boerderji van de familie Zeeuw