Home > Deelnemers > Fam. Hans van Adrichem

Fam. Hans van Adrichem

Hans

'Met hetzelfde aantal koeien meer liters melk produceren'

Dit is Hans van Adrichem van de melkveehouderij ‘Halfwege’ aan de Rotterdamseweg in Schipluiden.

Het bedrijf

Halfwege is gebouwd in 1785. De van Adrichems boeren er al generaties. In 2011 werden op het bedrijf 49 koeien gemolken van de rassen Holstein Frisian en Maas Rijn IJssel. Daarnaast liepen er 33 stuks jongvee. Hans heeft ook nog enkele dieren van oudere rassen zoals Lakenfelder en Belgische blauwe. Ook de grondsoorten variëren van veen tot klei. Het bedrijf leverde in 2011 ongeveer 322.000 kg melk.

De kringloop

Op elk bedrijf zijn er punten waar de kringloop verbeterd kan worden. Hans beseft dat het goed is om daar gegevens over te verzamelen. Met die gegevens kun je gaan rekenen. ‘Zo kun je uitvinden waarmee je aan de slag moet op het bedrijf’.

Bijzonderheden

Hans heeft een overeenkomst met een natuurorganisatie en doet aan weidevogelbeheer. In de toekomst heeft het bedrijf mogelijk 8 hectare minder grond. Daarom denkt Hans aan het optimaliseren van de grasproductie. Ook is hij bezig met het verbeteren van de graskwaliteit van de veengrond. Maar de grote uitdaging is: ‘met hetzelfde aantal koeien meer liters melk produceren’.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

 • Oppervlakte bedrijf:29 hectare
 • Grondsoort:  veen en ¼ klei
 • Aantal melkkoeien:  49 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien:  3,1 jaar
 • Hoeveelheid jongvee: 33 stuks
 • Koeienras(sen): HF, MRIJ, Lakenfelder en Belgische blauwe
 • Soorten gras in de wei: divers, op een deel van het land
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Natuurgericht beheer van slootkanten: ja
 • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging: ja, voor 5 hectare
 • Mijn mineralenkringloop 2012 (gegevens 2011) vindt u hier
 • Mijn biodiversiteitmeetlat (2012) vindt u hier

boerderij van de familie Van Adrichem