Home > Deelnemers > Fam. Gerard van Winden

Fam. Gerard van Winden

Gerard

'Wij zijn de binnenstedelijke boerderij van Delft geworden'

 Dit is Gerard van Winden, eigenaar van een melkveehouderij aan de Abtswoude in Delft. Het bedrijf heeft een authentieke grupstal. Door uitbreiding van de stad is de boerderij nu omringd door de Delftse wijk Tanthof. Het komt daarom goed uit, dat er een boerderijwinkel is waar Gerard zelfgemaakte melk, boter, karnemelk, vla en yoghurt verkoopt.

Het bedrijf

Het bedrijf is 15 ha groot en is gelegen op zowel klei- als veengrond. Er worden gemiddeld 28 koeien van het ras Holstein Frisian gemolken. Dat is goed voor zo’n 182.000 kg melk per jaar. Daarnaast worden er gemiddeld 13 stuks jongvee gehouden.

De kringloop

Door te focussen op de kringloop binnen het bedrijf, heeft Gerard afgelopen jaar winst behaald. De benutting van stikstof en fosfaat is omhoog gegaan. Het verlies aan nutriënten is daardoor geringer. Het is belangrijk om kennis te delen onder melkveehouders en met bijvoorbeeld het waterschap. Gerard is voorzitter van de werkgroep Groen Blauwe diensten.

Bijzonderheden

Naast het melkveebedrijf runt de familie van Winden een ambachtelijke zuivelwinkel aan huis. Op deze manier brengen zij het agrarische karakter dichterbij de stad. In de zomer lopen de koeien dag en nacht buiten en worden ze bijgevoerd met hooi en brok. Dat heeft voordelen maar ook nadelen, zeker in een natte zomer. Als de koeien dan buiten zijn, wordt het gras vertrapt. In de winter staan de koeien op de grupstal. Dat brengt veel extra werk met zich mee. In het voorjaar worden nesten van weidevogels gemarkeerd, het maaien wordt uitgesteld en de broedresultaten bijgehouden.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

 • Oppervlakte bedrijf: 14,8 hectare
 • Grondsoort: klei en veen
 • Aantal melkkoeien: 28 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 4,0 jaar
 • Aantal jongvee: 13 stuks
 • Ras van de koeien: Holstein Frisian
 • Grassoorten in de wei: diverse soorten
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Beheer van slootkanten: natuurlijk
 • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011) is hier weergegeven
 • De biodiversiteit op mijn bedrijf ziet er zo uit!

boerderij van de familie Van Winden

boerderij van de familie Van Winden