Home > Deelnemers > Fam. Eric vd Kooij

Fam. Eric vd Kooij

Eric en Leny van der Kooij

'Stad en platteland moeten hand in hand gaan'

Dit zijn Eric en Leny van der Kooij, eigenaren van de melkveehouderij Hoeve Windlust in Schipluiden.

Het bedrijf

Op Hoeve Windlust melkt Erik 55 koeien (2011). Daarnaast worden 25 stuks jongvee aangehouden en zijn er rond de 15 fokschapen aanwezig. Over 2011 is ongeveer 454.000 kg melk geleverd. De percelen van de hoeve liggen voornamelijk op veengrond.

De kringloop

Binnen de kringlooplandbouw kijkt Eric hoe hij met minder kosten een hogere opbrengst kan realiseren. Goed voer voor de koeien is hierbij erg belangrijk. Er wordt gekeken naar wat de koe aan voedingsstoffen nodig heeft om zo gezond mogelijk te blijven.

Bijzonderheden

Eric is samen met zijn vrouw Leny ook verantwoordelijk voor het educatie gedeelte van de boerderij. Schoolkinderen bezoeken de boerderij om te leren over koeien en de boerderij. Omgekeerd leert de boer over de stad. Door met elkaar in gesprek te gaan verbetert de relatie tussen stad en land. Eric vindt het belangrijk te kijken naar het gebied waarin de boerderij staat. Welke functies kun je als boer leveren aan het omringende land en ook de stad, bijvoorbeeld een bijdrage aan goede waterkwaliteit.

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

  • Oppervlakte bedrijf: 29 hectare
  • Grondsoort: voornamelijk veen
  • Aantal melkkoeien: 55 stuks
  • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 5,06 jaar
  • Hoeveelheid jongvee: 25 stuks
  • Koeienras(sen): rode en zwarte Holstein Frisians, deels met MRY bloed
  • Lid en actief agrarische natuurvereniging: ja
  • Dit is mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011)
  • Hier staat mijn biodiversiteitsmeetlat (2012)

boerderij van de familie Van der Kooij