Home > Deelnemers > Fam. Bert vd Kooij

Fam. Bert vd Kooij

Bert en Gera

'Meer uit de koeien halen door ze te geven wat nodig is'

  Dit zijn Bert en Gera van der Kooij, veehouders op Duivenvlugt aan de Oostgaag in Maasland.

Het bedrijf

Duivenvlugt beslaat is 40 ha en is gelegen op kleigrond. In 2011 werden er 63 koeien gemolken van het ras Holstein Frisian. Ook liepen er 46 stuks jongvee. Het bedrijf levert zo’n 533.000 kg melk.

De kringloop

In de bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met het beleid van de overheid. Dat is gericht op grondgebondenheid; daar ligt dan ook de focus ook op. Daarnaast wil Bert het maximale uit de mest van het eigen bedrijf halen. Maar de grote uitdaging is: 'meer uit de koeien halen door ze bewust te geven wat nodig is!'

Bijzonderheden

Er is een overeenkomst met de agrarische natuurvereniging afgesloten. Op een groot deel van het land wordt aan weidevogelbeheer gedaan. Nesten worden gemarkeerd en geregistreerd en de broedresultaten worden bijgehouden. Op enkele percelen is het grasland gevarieerd van samenstelling, de rest bestaat uit Engels raaigras. De capaciteit van de ligboxenstal is onlangs vergroot van 60 naar 90 melkkoeien. Het streven is om bij de gemiddelde bedrijfsomvang van Nederlandse bedrijven te blijven, want: ‘als je met het gemiddelde meegaat ben je minder kwetsbaar’, maar ook: ‘het welzijn van de koeien is voorwaarde, want koeien zijn eerlijk.’

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

 • Oppervlakte bedrijf: 40 hectare
 • Grondsoort: klei
 • Aantal melkkoeien: 63 stuks
 • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 5  jaar en 4 maanden
 • Hoeveelheid jongvee: 46 stuks
 • Koeienras(sen) Holstein Frisian
 • Soorten gras in de wei deels gemengd , deels Engels raaigras
 • Aandacht voor broedende weidevogels: ja
 • Overeenkomst met agrarische natuurvereniging: ja
 • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011) vindt u hier
 • De biodiversiteit op mijn bedrijf is hier in beeld gebracht (2012)

boerderij van de familie Van der Kooij