Home > Deelnemers > Fam. Arnold van Adrichem

Fam. Arnold van Adrichem

Arnold en Jolanda

'Toewerken naar een voorjaarskalvende veestapel'

Dit zijn Arnold en Jolanda van Adrichem, eigenaren van de melkveehouderij aan de Gaagweg 34 in Schipluiden. Op het bedrijf melkt Arnold Montbeliarde koeien; die passen helemaal bij zijn bedrijfsvoering.

Het bedrijf

Het bedrijf is 28 ha groot en ligt op kleigrond. Naast 29 stuks jongvee heeft Arnold 55 koeien van het "duurzame" Montbeliarde ras. 'Ze geven wat minder melk, maar gaan twee jaar langer mee.' Daardoor is minder jongvee nodig en ligt de uiteindelijke kostprijs lager. Elk jaar levert hij ongeveer 410.000 kg melk.

De kringloop

Volgens Arnold is kringlooplandbouw geschikt voor elke reguliere melkveehouder omdat iedereen accenten kan leggen die passen bij het bedrijf. Zijn bedrijf is een schoolvoorbeeld waaraan je kan zien dat structuurrijk, eiwitarm voer leidt tot een betere benutting van stikstof en fosfaat. Dat gaat gepaard met een goede melkproductie.

Bijzonderheden

Arnold is een initiatiefrijke ondernemer die samenwerking met andere melkveehouders in het gebied zoekt. Zo bekijkt hij samen met andere melkveehouders de mogelijkheden om in een samenwerkingsverband zelf een deel van de eigen melk te verwerken. Daarnaast heeft Arnold een specifieke visie over het moment van afkalven: 'Het is voor melkkoeien optimaal om het seizoen te volgen. Dat betekent afkalven in het voorjaar.'

Bedrijfskenmerken (2011/2012)

  • Oppervlakte bedrijf: 28 hectare
  • Grondsoort: klei
  • Aantal melkkoeien: 55 stuks
  • Gemiddelde leeftijd van de koeien: 6,5 jaar
  • Aantal jongvee: 29 stuks
  • Ras: Montbeliarde
  • Lid Agrarische Natuurvereniging: ja
  • Mijn mineralenkringloop 2012 (cijfers 2011) vindt u hier
  • Mijn biodiversiteitsmeetlat (2012) staat hier
  • boerderij van de familie Van Adrichem