Home > Programma > Bedrijfs- en gebiedskracht

Bedrijfs- en gebiedskracht

Bedrijfskracht!

Bedrijfskracht lijkt in eerste instantie alleen een aangelegenheid van de melkveehouder zelf. De boer is ondernemer en wordt steeds meer op zijn ondernemerschap aangesproken. Toch heeft hij ook bijzondere verantwoordelijkheden die verder rijken dan zijn bedrijf. Verantwoordelijkheden bijvoorbeeld voor het land waarop hij boert, zijn omgeving en de koeien die hij verzorgt. Het versterken van de bedrijfskracht wordt samen maar wel voor iedere ondernemer op zijn eigen manier uitgewerkt in de studiegroepen. Om gegevens met elkaar en de omgeving te kunnen delen maken we onder andere gebruik van de instrumenten Kringloop-score, Koe-score en Biodiversiteitsmeetlat.

Gebiedskracht!

Bedrijfskracht richt zich meer op de individuele ondernemers en zijn bedrijf. Maar waar staan de burger en de consument? En alle andere landeigenaren in het gebied? Hoe krijgen we het gebied met alle belanghebbenden in beweging? Wanneer is/wordt de burger betrokken en kan hij/zij zich ook verantwoordelijk voelen? We dagen ondernemers uit actief met de samenleving, de consument en burgers in contact te treden. De ‘traditionele’ markt biedt weinig garanties voor het behoud van de melkveehouder in Midden-Delfland, het is zaak te zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken, de afzet van zuivel anders te organiseren en te kijken op welke manieren financiering gevonden kan worden. De gebiedskracht wordt uitgewerkt in het Innovatieprogramma.