Groene long van de regio

Als een groene long, middenin in Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ligt het open agrarische veenweidelandschap van Midden-Delfland. Het karakteristieke open landschap met de rijke cultuurhistorie en landschappelijke waarde is voor inwoners, ondernemers en bezoekers om van te houden! De melkveehouderij is van oudsher belangrijk voor Midden-Delfland. De inzet van de boeren heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke en unieke karakter van het landschap zo goed behouden is gebleven. Naast de pracht van het landschap draagt het open en groen houden van Midden-Delfland bij aan uw veiligheid als inwoner of bezoeker. Voorbeelden daarvan zijn de waterberging, goed voedsel en het temperen van oververhitting in de steden.

LTO Delflands Groen, de gemeente Midden-Delfland  en de provincie Zuid-Holland werken in het programma Kringloopboeren Midden-Delfland samen om het agrarisch cultuurlandschap met koe in de wei te behouden en te ontwikkelen en te verduurzamen. Natuurlijk trekken ze hierbij samen op met gebiedsorganisaties en met u!

Laatste nieuws!

Kijkt u rustig rond op deze site, lees over de deelnemers en het (laatste) nieuws. Vragen, suggesties of ideeën voor het innovatieprogramma?! Aarzel dan niet contact op te nemen.